Yükleniyor...

Komisyon Başkanı

Fuat KORÇAK

Komisyon Çalışmaları

Kamuda Çalışan Veteriner Hekimlerin Sorunları ile ilgili çalışmalar yapar.

  • Kamu Veteriner Hekimlerinin Sorunlarının İrdelenmesi
  • Kamu Veteriner Hekimlerinin Özlük Haklarının İyileştirilmesi